Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs en Training mbo-ve
Nationaal Agentschap
Erasmus+ Onderwijs en
Training mbo-ve
Study visit Strengthening competence-based approach
 12-11-2017 // Aanvang 12:00 uur // Eind 17:00 uur // Helsinki - Tampere // Finland 

Flexibilisering en individuele leerpaden is het antwoord voor de toekomst van het Finse onderwijs

Van 12 november t/m 17 november 2017 vond het Europese studiebezoek met het thema ‘Strenghtening the competence –based Approach & Flexible Learning Paths and Recognition of competences’ in Finland plaats. 50 deelnemers vertegenwoordigden 16 Europese landen. Marian Hoogebeen-de Winter (MBO Amersfoort), Linda van der Zeeuw (Noorderpoort) en Jasper van Pelt (ROC van Flevoland) namen vanuit Nederland deel.


Een samengesteld verslag:

Tijdens het studiebezoek zijn de visie op het onderwijs en uitgangspunten uitgebreid aan bod gekomen evenals de implementatie van het nieuwe Finse mbo-systeem vanaf 1 januari 2018.


De visie op onderwijs waarbij vertrouwen een belangrijke rol speelt, er niet in niveaus gedacht wordt, de manier waarop het onderwijs verankerd is in de mentaliteit van het land en de cultuur sprak ons zeer aan.


Opgedane kennis

We hebben inspiratie opgedaan over hoe visie en doelen in de praktijk werken, hoe het nieuwe kwalificatiedossier wordt geïmplementeerd, hoe flexibele leertrajecten voor individuele studenten qua programmering tot stand komen en hun aanpak voor het erkennen van competenties. Door uitwisseling hebben we ook meer inzicht gekregen in de verschillende onderwijssystemen van deelnemers uit de andere Europese landen. We hebben ook nieuwe contacten opgedaan voor internationale samenwerking.


Aandachtspunten die wij ter overweging meenemen voor onze organisaties zijn onder andere:

  • Het voeren van gesprekken met studenten waarbij het Personal Development Plan, het persoonlijke leertraject/individueel studieprogramma, centraal staat.
  • Meer samenwerking met hogescholen, met name in het volgen van modules.
  • Meer flexibiliteit in de organisatie met het oog op gepersonaliseerd leren. Studenten kunnen op verschillende plekken, gevalideerd competenties en vaardigheden opdoen, bijvoorbeeld op een andere onderwijsinstelling of tijdens werk of stage. Er zijn meer brede kwalificaties en nieuwe beroepen die nieuwe vaardigheden vragen van studenten en werknemers. Ook het werkveld zal hierin mee moeten actualiseren.
  • Wij zijn geïnspireerd geraakt en hebben ideeën opgedaan over hoe in Finland wordt samengewerkt tussen scholen en stagebedrijven. Dit zal in de onderwijsteams aan de orde worden gesteld.
Nieuwsbrief
Of bekijk hier de laatste versie online
Events Calender
juli 2018
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Forum
NIEUWE DISCUSSIEPUNTEN
Kunt u doorgeven via het contactformulier >>
Lifelong Learning Programme
This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
European Commission
CINOP
NCP ECVET is onderdeel van
CINOP Publieke programma's