Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs en Training mbo-ve
Nationaal Agentschap
Erasmus+ Onderwijs en
Training mbo-ve
Nieuwsbericht
ECVET Forum Rome
di 18-10-2016  
Naam afbeelding
De ruim 150 deelnemers aan het forum bespraken met elkaar in verschillende workshops hoe ECVET verder zou kunnen bijdragen aan het algemene thema van dit jaar ‘Flexible pathways to vocational skills’.
In de algemene inleidingen werd aandacht gevraagd voor twee speciale doelgroepen: jongeren zonder werk of opleiding en lager opgeleide volwassenen. Onderzoek toont aan dat beide groepen veel heterogener zijn samengesteld dan algemeen wordt aangenomen. Scholing in welke vorm dan ook dient derhalve veel meer dan gebruikelijk aan te sluiten bij de beginsituatie van de verschillende sub-doelgroepen en de uitgangspunten van ECVET kunnen daarbij helpen.
 
Het grootste gedeelte van de dag was ingeruimd voor de discussies in workshops. In elke workshop werd ingezoomd op een van de bekende ECVET-thema’s zoals het ontwerpen van kwalificaties, trainingsaanbod voor volwassenen, valideren van non-formeel en informeel leren, re-integratie van voortijdige schoolverlaters en de kwaliteit van internationale mobiliteit. De gezamenlijke conclusie van de workshops was dat nog meer inspanning nodig is om tot flexibelere leerwegen en validering van leeruitkomsten te komen.
 
De workshops werden voorafgegaan door presentaties van succesvolle ECVET-projecten. Het EMEU-project (http://em-eu.eu/) van een consortium onder leiding van Horizon College was een van de projecten die onder de aandacht werden gebracht.
 
In het kader van de Skills Agenda zal de ECVET Users Group in de komende maanden onderzoeken of de oorspronkelijke ECVET-aanbeveling moet worden herzien. Een werkgroep die deel uitmaakt van de ECVET Users Group komt in het voorjaar van 2017 met aanbevelingen op dit punt. Naar verwachting zal een van de belangrijkste conclusies zijn dat dat ECVET geen creditsysteem is dat in alle lidstaten geïmplementeerd kan worden, maar wel dat de ECVET principes flexibele leerwegen en validering van leeruitkomsten overeind blijven.
Nieuwsbrief
Of bekijk hier de laatste versie online
Events Calender
maart 2018
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Voorlichtingsbijeenkomst NLQF
15 MRT
Forum
NIEUWE DISCUSSIEPUNTEN
Kunt u doorgeven via het contactformulier >>
Lifelong Learning Programme
This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
European Commission
CINOP
NCP ECVET is onderdeel van
CINOP Publieke programma's
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.