Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs en Training mbo-ve
Nationaal Agentschap
Erasmus+ Onderwijs en
Training mbo-ve
Nieuwsbericht
ECVET Forum Rome
di 18-10-2016  
Naam afbeelding
De ruim 150 deelnemers aan het forum bespraken met elkaar in verschillende workshops hoe ECVET verder zou kunnen bijdragen aan het algemene thema van dit jaar ‘Flexible pathways to vocational skills’.
In de algemene inleidingen werd aandacht gevraagd voor twee speciale doelgroepen: jongeren zonder werk of opleiding en lager opgeleide volwassenen. Onderzoek toont aan dat beide groepen veel heterogener zijn samengesteld dan algemeen wordt aangenomen. Scholing in welke vorm dan ook dient derhalve veel meer dan gebruikelijk aan te sluiten bij de beginsituatie van de verschillende sub-doelgroepen en de uitgangspunten van ECVET kunnen daarbij helpen.
 
Het grootste gedeelte van de dag was ingeruimd voor de discussies in workshops. In elke workshop werd ingezoomd op een van de bekende ECVET-thema’s zoals het ontwerpen van kwalificaties, trainingsaanbod voor volwassenen, valideren van non-formeel en informeel leren, re-integratie van voortijdige schoolverlaters en de kwaliteit van internationale mobiliteit. De gezamenlijke conclusie van de workshops was dat nog meer inspanning nodig is om tot flexibelere leerwegen en validering van leeruitkomsten te komen.
 
De workshops werden voorafgegaan door presentaties van succesvolle ECVET-projecten. Het EMEU-project (http://em-eu.eu/) van een consortium onder leiding van Horizon College was een van de projecten die onder de aandacht werden gebracht.
 
In het kader van de Skills Agenda zal de ECVET Users Group in de komende maanden onderzoeken of de oorspronkelijke ECVET-aanbeveling moet worden herzien. Een werkgroep die deel uitmaakt van de ECVET Users Group komt in het voorjaar van 2017 met aanbevelingen op dit punt. Naar verwachting zal een van de belangrijkste conclusies zijn dat dat ECVET geen creditsysteem is dat in alle lidstaten geïmplementeerd kan worden, maar wel dat de ECVET principes flexibele leerwegen en validering van leeruitkomsten overeind blijven.
Nieuwsbrief
Of bekijk hier de laatste versie online
Events Calender
mei 2018
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
PLA on 'ECVET and validation of non-formal and informal learning'
17 MEI
Forum
NIEUWE DISCUSSIEPUNTEN
Kunt u doorgeven via het contactformulier >>
Lifelong Learning Programme
This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
European Commission
CINOP
NCP ECVET is onderdeel van
CINOP Publieke programma's