Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs en Training mbo-ve
Nationaal Agentschap
Erasmus+ Onderwijs en
Training mbo-ve
Nieuwsbericht
Eerste bevindingen onderzoek naar gebruik en waarde van ECVET bij studentenmobiliteit
di 20-12-2016  
Naam afbeelding
Afgelopen najaar heeft het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) in opdracht van het NCP ECVET een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik en de waarde van ECVET. In totaal hebben 31 respondenten aan dit onderzoek deelgenomen. Dit waren voornamelijk coördinatoren internationalisering, maar ook IBPV-begeleiders en andere betrokkenen uit het onderwijsveld. Het merendeel van deze respondenten (negentien in totaal) gaf aan dat binnen de eigen onderwijsinstelling gebruik gemaakt wordt van ECVET. De twee belangrijkste redenen binnen deze instellingen om gebruik te maken van (elementen van) ECVET zijn het inzichtelijk maken van de kwaliteit van het onderwijs en het op duurzame wijze willen borgen van de samenwerking met andere landen. Deze duurzame borging van internationale samenwerking wordt ook gezien als een belangrijke meerwaarde van ECVET, nu en in de toekomst.
Over het belang van ECVET in het bevorderen van internationale studentenmobiliteit wordt overwegend positief gedacht: twaalf respondenten gaven aan dat ECVET (zeer) belangrijk is voor internationale studentenmobiliteit, twee respondenten vinden ECVET (zeer) onbelangrijk.
Aspecten binnen ECVET die de internationale studentenmobiliteit vergemakkelijken zijn vooral het selecteren en beschrijven van learning outcomes, het aangaan van duurzame partnerschappen, het vastleggen van afspraken in een Memorandum of Understanding en het werken met learning agreements.
 
Sommige aspecten binnen ECVET bemoeilijken juist de internationale studentenmobiliteit. Het gaat dan vooral om de complexiteit van de systematiek, bestaande onduidelijkheid over wat ECVET is en de afstemming die ervoor nodig.
 
Landen waar in het kader van ECVET het meest mee samengewerkt wordt zijn Finland, Duitsland, Spanje, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Vooral de samenwerking met Finland lijkt makkelijk te verlopen.
 
Voor ongeveer de helft van de elf respondenten die aangaven dat binnen hun onderwijsinstelling geen gebruik gemaakt wordt van ECVET geldt dat de inzet van ECVET nog in ontwikkeling is. Redenen die gegeven worden voor het (nog) niet gebruiken van ECVET zijn de tijd en geld die het kost, het ontbreken van uitwisselingsmogelijkheden en onbekendheid met ECVET als zodanig.
 
De volledige resultaten van het onderzoek zijn begin 2017 beschikbaar. 
Nieuwsbrief
Of bekijk hier de laatste versie online
Events Calender
mei 2018
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
PLA on 'ECVET and validation of non-formal and informal learning'
17 MEI
Forum
NIEUWE DISCUSSIEPUNTEN
Kunt u doorgeven via het contactformulier >>
Lifelong Learning Programme
This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
European Commission
CINOP
NCP ECVET is onderdeel van
CINOP Publieke programma's