Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs en Training mbo-ve
Nationaal Agentschap
Erasmus+ Onderwijs en
Training mbo-ve
EVC vs ECVET
EVC vs. ECVET

ECVET wordt ingezet voor het onderzoeken, beoordelen en waarderen van competenties. Een welbekend valideringsinstrument is EVC: Erkenning van Verworven Competenties. Een veelgehoorde vraag is dan ook wat het verschil is tussen de twee instrumenten. In de ‘Handleiding validering binnen ECVET gericht op diplomagerichte trajecten’, geschreven door het Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren (2015), is het onderscheid tussen EVC en ECVET duidelijk weergegeven:
 

EVC-procedure

Validering binnen ECVET

Wat is het?

Het Erkennen van Verworven

Competenties (EVC) is een procedure die een individu bij een erkende EVC- aanbieder doorloopt, waarbij de competenties van het individu worden onderzocht, beoordeeld en gewaardeerd ten opzichte van een vooraf vastgestelde EVC-standaard, met als resultaat een ervaringscertificaat.

Wat is het?

Een valideringsprocedure die een individu bij een onderwijsinstelling of erkende EVC-aanbieder doorloopt, waarbij de competenties van het individu worden onderzocht, beoordeeld en gewaardeerd ten opzichte van vooraf vastgestelde ECVET-eenheden, met als resultaat een korte en bondige rapportage en resultatenoverzicht. Bij een diplomagericht opleidingstraject ligt de verantwoordelijkheid voor de validering bij de onderwijsinstelling en is de validering gericht op het verlenen van vrijstellingen voor onderwijs en/of examinering.

Wanneer in te zetten?

Wanneer iemand zijn competenties wil laten erkennen, bijvoorbeeld om aan te tonen wat hij waard is bij zijn huidige of toekomstige werkgever ten opzichte van een crebo-, croho- of branchestandaard. Of wanneer een werkgever wil weten over welke competenties haar medewerkers beschikken.

Wanneer in te zetten?

Wanneer iemand zijn competenties wil laten erkennen, bijvoorbeeld om aan te tonen wat hij waard is bij zijn huidige of toekomstige werkgever ten opzichte van een deel van een standaard. Of wanneer een werkgever wil weten over welke competenties haar medewerkers beschikken. Of wanneer iemand een zo efficiënt mogelijk scholingstraject wil, gericht op het behalen van een diploma.

Hoe werkt het?

       Identificeren: voorlichting en intake.

       Documenteren: portfolio-opbouw

(breed), verzamelen van bewijsstukken.

       Assessment: op basis van een passende instrumentenmix beoordelen van opgebouwde competenties.

       Certificeren: beschrijven van de uitkomsten in een ervaringscertficaat.

       Verdere loopbaanontwikkeling in afstemming met werkgever.

Hoe werkt het?

       Identificeren: voorlichting en intake.

       Documenteren: verzamelen van vooraf vastgestelde beroepsproducten/bewijsstukken.

       Assessment: op basis van een passende instrumentenmix beoordelen van opgebouwde competenties.

       Beschrijven van de uitkomsten in een rapportage en resultatenoverzicht.

       Afhankelijk van het loopbaandoel kan er nog een maatwerktraject worden gevolgd richting (onderdelen van) diplomering.

Tijd/kosten

·       Een EVC-procedure kost tussen de € 1.000-1.500. De gemiddelde doorlooptijd is drie maanden (zonder maatwerk dat daar op kan volgen).

Tijd/kosten

·        Validering binnen ECVET wordt berekend per ECVET-eenheid. De gemiddelde doorlooptijd is een maand (zonder maatwerktraject).

 
Lees hier de volledige publicatie.


Nieuwsbrief
Of bekijk hier de laatste versie online
Events Calender
augustus 2019
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Forum
NIEUWE DISCUSSIEPUNTEN
Kunt u doorgeven via het contactformulier >>
Lifelong Learning Programme
This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
European Commission
CINOP
NCP ECVET is onderdeel van
CINOP