Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs en Training mbo-ve
Nationaal Agentschap
Erasmus+ Onderwijs en
Training mbo-ve
Nieuwsbericht
Herziening Europass-kader
za 21-04-2018  
Naam afbeelding

Op 12 april 2018 hebben de EU-lidstaten het voorstel van de Commissie tot herziening van het Europass-kader goedgekeurd.

 
Met de herziening wordt gestreefd naar vereenvoudiging en aanpassing van het Europass-cv en andere vaardighedeninstrumenten aan het digitale tijdperk. Met behulp van het nieuwe kader zullen personen in de hele EU hun vaardigheden en kwalificaties beter zichtbaar kunnen maken en zullen beleidsmakers beter kunnen anticiperen op trends en behoeften op de arbeidsmarkt.
 
 
Met het akkoord heeft de Commissie alle tien acties in het kader van de Skills agenda for Europe, die in juni 2016 van start is gegaan, gerealiseerd.

Als reactie op het akkoord van de lidstaten zei commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, Marianne Thyssen, het volgende:

"Ik ben zeer blij dat de Raad de herziening van het Europass-besluit heeft goedgekeurd. We hebben nu alle tien acties in het kader van de vaardighedenagenda voor Europa volledig gerealiseerd.

Meer dan tien jaar lang is Europass een belangrijk instrument geweest ter ondersteuning van een betere communicatie en een beter begrip van vaardigheden en kwalificaties. Het vormt een cruciale link tussen de arbeidsmarkt enerzijds en onderwijs en opleiding anderzijds. Het Europass-portaal wordt dagelijks meer dan 55 000 keer bezocht en sinds 2004 werd het Europass-cv meer dan 100 miljoen keer gedownload.

Europass heeft duidelijk zijn meerwaarde aangetoond als middel om te communiceren over vaardigheden in de hele EU, maar het moet mee evolueren met de uitdagingen en kansen van het digitale tijdperk.

Ons voorstel om Europass te moderniseren is vandaag goedgekeurd. Het kader biedt nu een e-portfolio voor het opslaan en het uitwisselen van informatie, instrumenten waarmee mensen hun vaardigheden zelf kunnen beoordelen en instrumenten om formeel en informeel leren en kwalificaties te beschrijven.

Voor het eerst zal Europass ook informatie bieden ter ondersteuning van loopbaanbeheer, waaronder informatie over trends en behoeften op de arbeidsmarkt en over begeleiding en leermogelijkheden in heel Europa.

De Commissie kijkt ernaar uit dit nieuwe tijdperk voor Europass in te luiden in nauwe samenwerking met de lidstaten en de belanghebbenden. Ik wil graag alle betrokkenen danken voor hun inzet voor betere instrumenten en diensten in verband met vaardigheden en kwalificaties voor onze burgers."

 

Achtergrond

In oktober 2016 nam de Commissie een voorstel aan tot herziening van de Europass-beschikking van 2004 als een van de tien acties in het kader van de Skills Agenda for Europe.

Het aangenomen besluit bouwt voort op dat voorstel van de Commissie dat gebaseerd was op feedback, raadpleging en belangrijke bijdragen van de lidstaten, de sociale partners en de belanghebbenden. Onder meer het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité en de raadpleging van het Comité van de Regio's vormden belangrijke bijdragen. Het kader draagt bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Skills Agenda for Europe en tot de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten.

 

Meer informatie

Persbericht: Een nieuw Europass-kader: mensen helpen hun vaardigheden en kwalificaties beter zichtbaar te maken
 

Nieuwsbrief
Of bekijk hier de laatste versie online
Events Calender
februari 2019
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Forum
NIEUWE DISCUSSIEPUNTEN
Kunt u doorgeven via het contactformulier >>
Lifelong Learning Programme
This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
European Commission
CINOP
NCP ECVET is onderdeel van
CINOP