Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs en Training mbo-ve
Nationaal Agentschap
Erasmus+ Onderwijs en
Training mbo-ve
Nieuwsbericht
Maak examinering in het buitenland mogelijk
wo 29-05-2019  
Naam afbeelding

Handreiking voor teams en examencommissies

Studenten, die kiezen voor een internationale stage, willen ook graag in het buitenland een examen afleggen. Het bespaart de student studietijd en het erkende leerbedrijf kan een prima examenlocatie zijn. 
 
 
 
Het Nationaal Coördinatiepunt ECVET en het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering ontwikkelden de handreiking 'Examinering in het buitenland'. Het maakt helder welke ruimte er voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren.

Behaald cijfer nu ook zichtbaar

Het resultaat van een afgelegd examen in het buitenland kan met een vrijstelling meetellen voor het behalen van een mbo-diploma. Nieuw is dat het behaalde cijfer ook op de resultatenlijst vermeld kan worden.

“Doordat de student nu ook een cijfer op zijn lijst heeft staan, kan de student tijdens zijn sollicitatiegesprek daadwerkelijk laten zien wat hij heeft gepresteerd”, was de reactie van een coördinator internationalisering.
 
Mbo-studenten gaan voor hun opleiding steeds vaker naar het buitenland. Tijdens een stage in het buitenland doen ze niet alleen werkervaring op. Het verbreedt ook hun horizon en ze leren de taal en nieuwe culturen kennen. Internationalisering wordt meegenomen in de teamplannen en maakt deel uit van het curriculum. 
 

Praktische handvatten

Voor examinering in het buitenland gelden geen andere regels dan in Nederland. Het borgen van de kwaliteit ter plaatse,  volgens de Nederlandse eisen, heeft wel praktische consequenties. Denk bijvoorbeeld aan taal, context, examenlocatie, en de deskundigheid van assessoren. De handreiking geeft praktische handvatten voor het borgen van de kwaliteit van examinering in het buitenland.

 

Nu beschikbaar

De handreiking is bedoeld voor alle mbo-scholen, teams en examencommissies die zich bezighouden met of zich oriënteren op examinering in het buitenland. Het ministerie van OCW, de MBO Raad, het NA Erasmus+ Onderwijs & Training, Nuffic en experts van mbo-scholen onderschrijven het belang van de mogelijkheid van examinering in het buitenland. Zij werkten mee aan de totstandkoming van deze handreiking. De handreiking is te downloaden op de website van het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering.

Nieuwsbrief
Of bekijk hier de laatste versie online
Events Calender
juni 2020
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Forum
NIEUWE DISCUSSIEPUNTEN
Kunt u doorgeven via het contactformulier >>
Lifelong Learning Programme
This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
European Commission
CINOP
NCP ECVET is onderdeel van
CINOP