Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs en Training mbo-ve
Nationaal Agentschap
Erasmus+ Onderwijs en
Training mbo-ve
Nieuwsbericht
Nulmeting examinering buitenland
do 17-10-2019  
Naam afbeelding

Studenten die kiezen voor een internationale stage willen ook graag in het buitenland een examen afleggen. Immers dat bespaart de student studietijd en het erkende leerbedrijf kan een prima examenlocatie zijn. Het ministerie van OCW, de MBO Raad, het NA Erasmus+, Nuffic en experts van mbo-scholen onderschrijven het belang van deze mogelijkheid, om ook zo ruim baan te maken voor internationalisering in het mbo.

 
Vrijstelling
Het resultaat van een afgelegd examen in het buitenland kan ‘gewoon’ meetellen voor het behalen van een mbo-diploma door middel van het verlenen van een vrijstelling. De examencommissie kan deze vrijstelling verlenen. Om helder te maken welke ruimte er voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren, ontwikkelden het Nationaal Coördinatiepunt ECVET en het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering een handreiking ‘Examinering in het buitenland’. Deze handreiking staat op de website van het Kennispunt.
 

0-meting

We zijn erg benieuwd hoeveel studenten in het buitenland een examen afleggen. Om de huidige situatie in het mbo in kaart te brengen van examinering in het buitenland wordt daarom een nulmeting uitgevoerd. We monitoren de komende jaren of helderheid over ruimte in de regels bijdraagt aan het uitbouwen van internationale studentenmobiliteit in het mbo.
 
Doe mee aan het onderzoek 

Klik hier voor het invullen van de vragenlijst. De vragenlijst staat open tot 10 november aanstaande.

Alvast dank voor jullie deelname!
Nieuwsbrief
Of bekijk hier de laatste versie online
Events Calender
februari 2020
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Forum
NIEUWE DISCUSSIEPUNTEN
Kunt u doorgeven via het contactformulier >>
Lifelong Learning Programme
This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
European Commission
CINOP
NCP ECVET is onderdeel van
CINOP