Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs en Training mbo-ve
Nationaal Agentschap
Erasmus+ Onderwijs en
Training mbo-ve
Nieuwsbericht
Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT
vr 28-02-2020  
Naam afbeelding

In 2019 is het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT van start gegaan. Hiermee willen SURF, de Vereniging Hogescholen en de VSNU digitalisering in het hoger onderwijs aanjagen. 

 
 
 
 
 
 
De zone Flexibilisering is met 17 deelnemende ho-instellingen een van de grootste pijlers van het versnellingsplan. Doel is flexibilisering van het onderwijs in tijd, tempo, plaats en programma. De ontwikkeling van microcredentials sluit daar op aan door een zelfstandige waarde aan een onderwijsmodule te koppelen. Vooral voor post-initiële, werkende studenten is het aantrekkelijk als ze delen van een opleiding kunnen volgen, die een zelfstandige, toegevoegde waarde hebben. Microcredentialing kan daarom een enorme boost geven aan een flexibeler onderwijsaanbod en een leven lang ontwikkelen.
 

Microcredentialing is zowel internationaal als in Nederland in opkomst. De zone flexibilisering heeft adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) gevraagd een analyse te maken van de verschillende (bestuurlijke) vraagstukken en uitdagingen om de toepassing van microcredentials in het hoger onderwijs te versnellen. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken rond kwaliteitszorg, bekostiging en definiëring.

 
Verslag bijeenkomst
Wim Siemann nam deel aan een van de bijeenkomsten, op 11 februari jl. en doet verslag. Tijdens de bijeenkomst zijn ideeën over, en ervaringen met, microcredentialing gedeeld en ging men met elkaar in gesprek over de vraagstukken rondom microcredentials. De input uit de sessies vormt een belangrijk onderdeel van de uiteindelijke voorstellen aan de besturen van de VH en VSNU.
Nieuwsbrief
Of bekijk hier de laatste versie online
Events Calender
april 2020
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Forum
NIEUWE DISCUSSIEPUNTEN
Kunt u doorgeven via het contactformulier >>
Lifelong Learning Programme
This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
European Commission
CINOP
NCP ECVET is onderdeel van
CINOP